Proximo II

Zarządzanie przebudową biurowca Proximo II

Proximo II

Kompleksowe zarządzanie przebudową biurowca Proximo II

Powierzchnia: 15 000 m2
Termin rozpoczęcia: 13.03.2017
Termin zakończenia: 13.12.2018
Zakres usług:

  • Weryfikacja budżetu prac wykończeniowych,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej,
  • wsparcie (prowadzenie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wyłonienie dostawców Klienta oraz ich późniejsza koordynacja,
  • analiza i weryfikacja kosztów prac w czasie trwania projektu,
  • regularne wizytacje inżynierów w celu monitorowania poprawności wykonywania prac budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym oraz innymi wymaganiami, w szczególności wymaganiami techniczno – budowalnymi,
  • nadzór techniczny nad wykonaniem prac budowlanych i wykończeniowych, wraz z raportowaniem do Klienta,
  • monitorowanie usuwania usterek i koordynacja procedur odbiorowych.

Lokalizacja: Warszawa

image/svg+xml

Zdjęcia z realizacji

Loading...