Galeria Katowicka

Prace adaptacyjne dla trzech lokali Galerii Katowickiej

Galeria Katowicka

Prace adaptacyjne dla trzech lokali Galerii Katowickiej

Powierzchnia: 1600 m2

Zakres: Prace demontażowo-remontowe prowadzące do uzyskania stanu „shell&core”. W ramach tych działań powiększono powierzchnie użytkowe poprzez połączenie sąsiadujących ze sobą lokali, a następnie dostosowano instalacje do aktualnych układów architektonicznych. Lokale zyskały nowe witryny sklepowe, wykonano otwór i nową konstrukcję stalową pod montaż rolowanej kurtyny dymowej, a lokal gastronomiczny został wyposażony w dodatkową wewnętrzną linię zasilającą oraz specjalne wpusty podłogowe przeznaczone dla kanalizacji tłuszczowej i kompletną niezależną wentylację wyciągową.

Lokalizacja: Katowice

image/svg+xml