Castor Park

Realizacja prac budowlanych i nadzór nad aranżacją biura Castor Park

Castor Park

Realizacja prac budowlanych i nadzór nad aranżacją biura Castor Park

Powierzchnia: 5000 m2
Termin rozpoczęcia: 28.08.2017
Termin zakończenia: 28.02.2018
Zakres usług:

  • Realizacja prac aranżacyjnych (budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych: wentylacja, klimatyzacja, instalacja hydrantowa, instalacji SSP, instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych, sieci teletechnicznych, nadzór nad prowadzonymi pracami aranżacyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej).

Lokalizacja: Warszawa

image/svg+xml

Zdjęcia z realizacji

Loading...