Clifford Chance EN

Zarządzanie przebudową i wykonanie fit-out biura Clifford Chance

Clifford Chance

Zarządzanie budżetem i wykonaniem biura Clifford Chance

Powierzchnia: 3000 m2
Termin rozpoczęcia: 01.04.2016
Termin zakończenia: 02.05.2020
Zakres usług:

 • Kontrola i weryfikacja przyjętego przez Wynajmującego systemu zarządzania projektem.
 • Czynne uczestnictwo w spotkaniach, reprezentując na nich interesy Najemcy (Klienta).
 • Monitorowanie zaawansowania realizacji projektów stanowiących podstawę przygotowania oferty cenowej, realizowanych przez Wynajmującego.
 • W oparciu o zaawansowanie projektowe, przygotowywanie materiałów (ofert cenowych poszczególnych rozwiązań) stanowiących podstawę argumentacji przy rozmowie na temat przedłożonego kosztorysu wykonanego przez Wynajmującego.
 • W oparciu o zebrane oferty z rynku, przegląd i ocena ostatecznego budżetu oraz doradztwo dotyczące optymalizacji budżetu. Przygotowanie, optymalizacja i kontrola budżetu wewnętrznego Najemcy.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: Space Planów, Projektu Koncepcyjnego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Powykonawczej.
 • Wsparcie (przeprowadzanie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wybór dostawców Najemcy i ich późniejsza koordynacja.
 • Weryfikacja wszelkich wprowadzonych zmian, zarówno od strony Najemcy jak i Wynajmującego w odniesieniu do zakresu uwzględnionego w Umowie Najmu i ich wpływ na koszty oraz potencjalnie na termin.
 • Regularne wizyty inżynierów na budowie w celu monitorowania jakości i zgodności prac z projektem wykonawczym i innymi wymaganiami, szczególnie w dziedzinach technicznych i budowlanych.
 • Nadzór techniczny robót budowlanych i wykończeniowych oraz raportowanie postępów Klientowi.
 • Monitorowanie usuwania usterek oraz koordynacja procedur odbiorowych.

Lokalizacja: Warszawa

image/svg+xml

Zdjęcia z realizacji en

Loading...