Clifford Chance

Do 3 000 m2

4 lata i 1 miesiąc

Warszawa

Do 20 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: Kontrola i weryfikacja przyjętego przez Wynajmującego systemu zarządzania projektem. Czynne uczestnictwo w spotkaniach, reprezentując na nich interesy Najemcy (Klienta). Monitorowanie zaawansowania realizacji projektów stanowiących podstawę przygotowania oferty cenowej, realizowanych przez Wynajmującego. W oparciu o zaawansowanie projektowe, przygotowywanie materiałów (ofert cenowych poszczególnych rozwiązań) stanowiących podstawę argumentacji przy rozmowie na temat przedłożonego kosztorysu wykonanego przez Wynajmującego. W oparciu o zebrane oferty z rynku, przegląd i ocena ostatecznego budżetu oraz doradztwo dotyczące optymalizacji budżetu. Przygotowanie, optymalizacja i kontrola budżetu wewnętrznego Najemcy. Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: Space Planów, Projektu Koncepcyjnego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Powykonawczej. Wsparcie (przeprowadzanie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wybór dostawców Najemcy i ich późniejsza koordynacja. Weryfikacja wszelkich wprowadzonych zmian, zarówno od strony Najemcy jak i Wynajmującego w odniesieniu do zakresu uwzględnionego w Umowie Najmu i ich wpływ na koszty oraz potencjalnie na termin. Regularne wizyty inżynierów na budowie w celu monitorowania jakości i zgodności prac z projektem wykonawczym i innymi wymaganiami, szczególnie w dziedzinach technicznych i budowlanych. Nadzór techniczny robót budowlanych i wykończeniowych oraz raportowanie postępów Klientowi. Monitorowanie usuwania usterek oraz koordynacja procedur odbiorowych.