Clifford Chance

Do 3 000 m2

4 lat 1 miesiąc

Warszawa

Do 20 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: Kontrola i weryfikacja przyjętego przez Wynajmującego systemu zarządzania projektem; Czynne uczestnictwo w spotkaniach, reprezentując na nich interesy Najemcy (Klienta); Monitorowanie zaawansowania realizacji projektów stanowiących podstawę przygotowania oferty cenowej, realizowanych przez Wynajmującego; W oparciu o zaawansowanie projektowe, przygotowywanie materiałów (ofert cenowych poszczególnych rozwiązań) stanowiących podstawę argumentacji przy rozmowie na temat przedłożonego kosztorysu wykonanego przez Wynajmującego; W oparciu o zebrane oferty z rynku, przegląd i ocena ostatecznego budżetu oraz doradztwo dotyczące optymalizacji budżetu; Przygotowanie, optymalizacja i kontrola budżetu wewnętrznego Najemcy; Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: Space Planów, Projektu Koncepcyjnego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Powykonawczej; Wsparcie (przeprowadzanie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wybór dostawców Najemcy i ich późniejsza koordynacja; Weryfikacja wszelkich wprowadzonych zmian, zarówno od strony Najemcy jak i Wynajmującego w odniesieniu do zakresu uwzględnionego w Umowie Najmu i ich wpływ na koszty oraz potencjalnie na termin; Regularne wizyty inżynierów na budowie w celu monitorowania jakości i zgodności prac z projektem wykonawczym i innymi wymaganiami, szczególnie w dziedzinach technicznych i budowlanych; Nadzór techniczny robót budowlanych i wykończeniowych oraz raportowanie postępów Klientowi; Monitorowanie usuwania usterek oraz koordynacja procedur odbiorowych.