Proximo II

Do 15 000 m2

rok i 9 miesięcy

Warszawa

Do 20 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: Weryfikacja budżetu prac wykończeniowych. Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej. Wsparcie (prowadzenie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wyłonienie dostawców Klienta oraz ich późniejsza koordynacja. Analiza i weryfikacja kosztów prac w czasie trwania projektu. Regularne wizytacje inżynierów w celu monitorowania poprawności wykonywania prac budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym oraz innymi wymaganiami, w szczególności wymaganiami techniczno – budowalnymi. Nadzór techniczny nad wykonaniem prac budowlanych i wykończeniowych, wraz z raportowaniem do Klienta. Monitorowanie usuwania usterek i koordynacja procedur odbiorowych.