Proximo II

Do 15 000 m2

rok 9 miesięcy

Warszawa

Do 20 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: • weryfikacja budżetu prac wykończeniowych; • weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie: projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej; • wsparcie (prowadzenie przetargów, analiza ofert, negocjacje, przygotowanie budżetu) w procedurach przetargowych mających na celu wyłonienie dostawców Klienta oraz ich późniejsza koordynacja; • analiza i weryfikacja kosztów prac w czasie trwania projektu; • regularne wizytacje inżynierów w celu monitorowania poprawności wykonywania prac budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym oraz innymi wymaganiami, w szczególności wymaganiami techniczno – budowalnymi; • nadzór techniczny nad wykonaniem prac budowlanych i wykończeniowych, wraz z raportowaniem do Klienta; • monitorowanie usuwania usterek i koordynacja procedur odbiorowych;