Castor Park Sp. z o.o.

Do 3 000 m2

3 miesiące 18 dni

Warszawa

Do 7 500 000 PLN

więcej

Zakres usług: Realizacja prac aranżacyjnych (budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych: wentylacja, klimatyzacja, instalacja hydrantowa, instalacji SSP, instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych, sieci teletechnicznych, nadzór nad prowadzonymi pracami aranżacyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej.