Castor Park

Do 5000 m2

6 miesięcy

Warszawa

Do 15 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: Realizacja prac aranżacyjnych (budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych: wentylacja, klimatyzacja, instalacja hydrantowa, instalacji SSP, instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych, sieci teletechnicznych, nadzór nad prowadzonymi pracami aranżacyjnymi, wykonanie dokumentacji powykonawczej.