Accenture

Do 7000 m2

3 miesiące

Warszawa

Do 5 000 000 PLN

więcej

Zakres usług: Przygotowanie Space Planów aranżowanej powierzchni, doradztwo techniczne przy umowie najmu, przygotowanie załączników technicznych do umowy najmu, koordynacja prac projektowych, projekt architektoniczny, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, wykonanie prac budowlanych, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, DSO i SSP, nadzór nad prowadzonymi pracami aranżacyjnymi, przekazanie powierzchni do użytkowania, wykonanie dokumentacji powykonawczej.