EN PL
   
   

Usługi fit-out,
które wspierają Państwa markę.

 • NAJWYŻSZE STANDARDY

Jakość

Każdy projekt, bez względu na jego skalę, realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości, wyznaczane m.in. przez takie instytucje jak PMI, RICS oraz CCIM Institute.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie aranżacji powierzchni biurowych, a wsparcie jakie oferujemy na każdym etapie realizacji projektu, pozwala Klientom skoncentrować się na ich bieżącej działalności.

Zaangażowanie

Pracujemy z pasją, traktując każdy projekt indywidualnie. Dedykowany zespół naszych pracowników jest do dyspozycji Klienta na każdym etapie realizacji, oferując swoją wiedzę i doświadczenie.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Kreatywność naszych pracowników idzie w parze z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań, a Klienci doceniają działania respektujące ich budżet.

Elastyczność

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, niezależnie od skali projektu. Dostosowujemy nasze propozycje do zakładanego budżetu, harmonogramu oraz zawsze mając na uwadze indywidualny charakter projektu.

Estetyka

Pracujemy z przekonaniem, że wartość estetyczna stanowi znaczący element każdej inwestycji, a spójna stylistyka w połączeniu z funkcjonalnością stanowić będzie istotny aspekt komunikacji Klienta z partnerami biznesowymi.

Jakość

Każdy projekt, bez względu na jego skalę, realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości, wyznaczane m.in. przez takie instytucje jak PMI, RICS oraz CCIM Institute.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie aranżacji powierzchni biurowych, a wsparcie jakie oferujemy na każdym etapie realizacji projektu, pozwala Klientom skoncentrować się na ich bieżącej działalności.

Zaangażowanie

Pracujemy z pasją, traktując każdy projekt indywidualnie. Dedykowany zespół naszych pracowników jest do dyspozycji Klienta na każdym etapie realizacji, oferując swoją wiedzę i doświadczenie.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Kreatywność naszych pracowników idzie w parze z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań, a Klienci doceniają działania respektujące ich budżet.

Elastyczność

Proponujemy innowacyjne rozwiązania, niezależnie od skali projektu. Dostosowujemy nasze propozycje do zakładanego budżetu, harmonogramu oraz zawsze mając na uwadze indywidualny charakter projektu.

Estetyka

Pracujemy z przekonaniem, że wartość estetyczna stanowi znaczący element każdej inwestycji, a spójna stylistyka w połączeniu z funkcjonalnością stanowić będzie istotny aspekt komunikacji Klienta z partnerami biznesowymi.

O NAS

Realizujemy kompleksowe aranżacje przestrzeni biurowych z dbałością o wysoką jakość, komfort i funkcjonalność.

 

STUDIO ALLIANCE

Studio Alliance zrzesza czołowych europejskich ekspertów ds. Miejsc pracy, a główne usługi obejmują doradztwo w zakresie miejsc pracy, projektowania architektonicznego, wnętrz, wykończenie i umeblowania powierzchni komercyjnych. Znajomość lokalnego rynku i doświadczenie w ponad 5000 budynków w 24 krajach. Studio Alliance składa się z 11 członków założycieli z Wielkiej Brytanii, Belgii, Czech, Francji, Turcji, Holandii, Węgier, Irlandii, Włoch, Rumunii i Polski.

Wizja

Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera na rynku usług fit-out oraz w segmencie zarządzania projektami. Nieustannie budujemy nasze portfolio kompetencji, aby dbać kompleksowo o naszych Klientów i być dla nich kompetentnym, godnym zaufania partnerem, na każdym etapie wykonywania powierzonych działań.

INNOWACJE

Na potrzeby realizowanych zadań opracowaliśmy własną, innowacyjną aplikację informatyczną RMS Reesco Management Solution, wspomagającą procesy zarządzania projektami. Dzięki niej kontrolujemy postęp prac, a Project Managerowie posiadają dostęp do kluczowych informacji w całym cyklu projektu - od etapu planowania, poprzez projektowanie, realizację prac budowlanych, aż po zakończenie inwestycji.

ZESPÓŁ

Podstawą sukcesu naszej firmy jest wykwalifikowany zespół, w skład którego wchodzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie inżynierii, rzeczoznawstwa, architektury oraz kierowania budową. Ich wiedza i zaangażowanie stanowią gwarancję spełnienia oczekiwań najbardziej wymagających Klientów.

REESCO W LICZBACH

380 KLIENTÓW

Tylu Klientów powierzyło nam swoje projekty, a my nie zawiedliśmy ich zaufania. Każdy nowy projekt motywuje nas do wysiłku i doskonalenia jakości naszych usług.

2 700 000 GODZIN

Na budowach przepracowaliśmy łącznie ponad 2 miliony godzin. Każda kolejna służy doskonaleniu naszych umiejętności i zbliża nas do perfekcji w realizacji powierzonych nam zadań.

350 BUDYNKÓW

Tyle obiektów znajduje się obecnie w naszym portfolio. Do każdego projektu podchodzimy z pasją i największą dokładnością. Podkreślamy atuty budynków, zwiększając ich wartość oraz komfort najemcy.

600 000 m2 POWIERZCHNI

Dostarczyliśmy łącznie sześćset tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, wykończoną zgodnie z potrzebami i wymaganiami Klientów. To dla nas powód do dumy i motywacja do zdobywania kolejnych metrów kwadratowych doświadczenia w Polsce i za granicą.

UMIEJĘTNE ZARZĄDZANIE W REESCO

Wszystkie zaplanowane do realizacji prace, wynikające z przyjętej koncepcji oraz założeń Inwestora, ujęte są w odpowiednim zakresie kompetencji, z zachowaniem najwyższej jakości i harmonogramu.

KOMUNIKACJA

CZAS

KOSZT

RYZYKO

ZAMÓWIENIA

ZAKRES PRAC

ZMIANA

JAKOŚĆ

Jako lider projektu bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdefiniowanie ryzyka i potencjalnych zagrożeń, określenie czasu ich trwania, metod rozwiązywania problemów i związanych z tym kosztów.

„Rolą zarządzającego ryzkiem jest ograniczenie nieprzewidywalnej zmienności wyników”, Stanisław Wrycza

więcej
Zarządzanie ryzykiem obejmuje:

 • identyfikację ryzyka i wskazanie jego źródła,
 • analizę, ocenę i monitorowanie ryzyka,
 • informowanie o zmianach oraz ich wpływie na projekt i jego uczestników,
 • ograniczenie niekorzystnego wpływu ryzyka na projekt.

Ryzkiem są dla nas zdarzenia, które mogą wystąpić – nie zaś te, które wystąpią na pewno.

Celem Reesco jest zbudowanie wiarygodnego harmonogramu inwestycji w oparciu o znajomość wymogów formalnych i prawnych i wiedzę dotyczącą organizacji i technologii procesów budowlanych w celu efektywnej kontroli postępu prac.

"Czas jest tym, czego chcemy najbardziej, ale najgorzej wykorzystujemy." William Penn

więcej
Umiejętne zarządzanie czasem polega na zastosowaniu środków koniecznych do zagwarantowania ukończenia projektu w określonych terminach. Najważniejsze z nich to:

 • jednoznaczne określenie kluczowych etapów projektu,
 • zdefiniowanie zadań do wykonania w celu osiągnięcia założeń projektu,
 • określenie relacji pomiędzy poszczególnymi etapami projektu,
 • ustalenie czasu niezbędnego do realizacji poszczególnych etapów projektu,
 • przegląd sekwencji działań, czasu trwania oraz niezbędnych zasobów z perspektywy tworzenia harmonogramu projektu,
 • nadzorowanie wprowadzania zmian do harmonogramu projektu.

Optymalizacja czasu projektu jest jednym z najbardziej wiarygodnych kryteriów efektywności zarządzania projektami.

Zarządzanie jakością obejmuje wdrożenie kompleksowego systemu procedur kontroli projektu celem utrzymania zadowalającej jakości działań, dotrzymania harmonogramu prac, nieprzekraczania budżetu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy.

„Zarządzanie jakością oznacza skoordynowane działania w zakresie kierowania projektem i jego nadzorowania w odniesieniu do jakości”, Stanisław Wrycza

więcej
Najwyższej klasy jakość usług osiągamy poprzez:

 • ciągłe doskonalenie i poszukiwanie najbardziej efektywnych metod wykonywania poszczególnych zakresów prac,
 • staranne wykonywanie powierzonych nam zadań i obowiązków w pracy,
 • systematyczne przeglądy jakości wykonywanych prac,
 • nieustanne pogłębianie wiedzy i kwalifikacji przez naszych ekspertów,
 • zaangażowanie całego zespołu na każdym etapie projektu.

Akceptując w pełni najwyższe wymagania dotyczące zasad zarządzania jakością doprowadziliśmy w Reesco do ustanowienia i realizacji Polityki Jakości i Środowiskowej oraz wdrożenia, certyfikacji i stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego.

Prawidłowe postępowanie przetargowe ukierunkowane jest na zawarcie umowy gwarantującej realizację przedmiotu zamówienia i prowadzone jest zgodnie z ustalonymi z Klientem zasadami i kryteriami wyboru.

"Zarządzanie zamówieniami to proces gospodarowania zamówieniami klientów na konkretne towary i usługi w sposób umożliwiający ich terminowe dostarczenie", Cambridge Dictionary

więcej
Umiejętne zarządzanie zamówieniami pozwala na:

 • skrócenie czasu trwania projektu poprzez szybkość wykonywania poszczególnych zadań, od momentu otrzymania zakresu prac do prawidłowego wyłonienia wykonawcy i podpisania wymaganych dokumentów,
 • harmonizację działań kolejnych ogniw w łańcuchu a tym samym skrócenie czasu trwania projektu i zmniejszenie poziomu kosztów całkowitych,
 • zapewnienie płynnego przepływu informacji między stronami projektu w zakresie bieżących prac, kontroli wejścia, poziomu autoryzacji, odpowiednich godzin prowadzenia prac itp.,
 • poznanie i zrozumienie oczekiwań co do przewidywanych wyników współpracy.

Skuteczne zarządzanie zamówieniami opiera się na prawidłowości działań mających na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych zakresów prac i zabezpieczenie stron umowy tak, aby zamierzenie inwestycyjne wykonywane było w realnym czasie i przy akceptowalnych kosztach zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

Zarządzanie zmianą, czyli właściwe zarządzanie przepływem informacji oraz identyfikacja zakresu prac przy zachowaniu standardów zamówień, to nieodłączny element każdego zamierzenia inwestycyjnego.

„To, co sprawdzało się w przeszłości, niekoniecznie sprawdzi się w przyszłości. Upieramy się działać w oparciu o fałszywą przesłankę, iż rzeczywistość nie ulegnie zmianie”, Liz Clarke

więcej
Zarządzanie zmianą ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 • określenie kryteriów oceny, zidentyfikowanie zmian, przedstawienie alternatywnych rozwiązań,
 • wybór optymalnego rozwiązania pod względem kosztów, czasu i jakości,
 • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia zmiany.

Reesco wprowadza zarządzanie zmianą przy każdym projekcie, w zakresie spełniającym oczekiwania Klienta. Umiejętne zarządzanie zmianą pozwala uniknąć niepotrzebnych kroków czy napięć, które mogłyby skutkować zmniejszeniem wydajności wykonawców, a tym samym jakości prac.

Kosztorys stanowi podstawę podejmowania decyzji w zakresie zarządzania i planowania inwestycji. Tworzenie dokładnych kosztorysów opiera się na ścisłej współpracy z projektantami, dostawcami i partnerami projektu.

"Koszty informują o tym, jak dobrze zostało wykonane dane działanie" John Miller

więcej
Zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje m.in.:

 • przygotowanie rzetelnego i racjonalnego budżetu inwestycji,
 • wskazanie rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty i zaproponowanie rozwiązań zamiennych,
 • przygotowanie kosztorysów: szacunkowego, inwestorskiego, przetargowego,
 • kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na poszczególnych wykonawców (opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami: wzorami umów, realizacji inwestycji itp.) z późniejszą analizą ofert i rekomendacjami,
 • bieżącą kontrolę i weryfikację harmonogramów rzeczowo-finansowych, wskazujących poziom wydatków względem zaawansowania robót,
 • bieżące zarządzanie kosztami zmian poprzez weryfikację poziomu kosztów i dalsze ich rozliczenia,
 • wystawianie częściowych certyfikatów płatności,
 • końcowe rozliczenie wykonawców, analizę i rozliczenie budżetu.

Pracując nad budżetem poświęcamy odpowiedni czas i uwagę aby ustalić oczekiwane koszty i uniknąć ewentualnych sporów.

Celem zarządzania zakresem prac jest zapewnienie, że wszystkie prace przypadające na daną inwestycję w każdej jej fazie, niezależnie od tego, czy wynikają z koncepcji, założeń inwestora czy samego projektu, zostaną ujęte w odpowiednich zakresach.

"Zarządzanie zakresem ma zagwarantować sukces projektu z określonymi wymaganiami", Zdzisław Szyjewski

więcej
Jako kierownik projektu jesteśmy odpowiedzialni za:

 • określenie założeń do podziału zakresów robót,
 • opis poszczególnych zakresów wraz z określeniem punktów styków,
 • udokumentowanie kryteriów wyboru poszczególnych zakresów,
 • uzyskanie formalnej zgody co do wcześniej zdefiniowanego zakresu prac od każdej ze stron projektu,
 • bieżącą kontrolę projektu i pełnienie nadzoru nad wszystkimi zakresami prac w sposób pozwalający na wprowadzenie zmian do projektu bez naruszenia terminów realizacji.

Właściwa definicja zakresu prac jest podstawą do wykonywania dalszych czynności, jak przystąpienie do przetargów czy zawarcie umowy. Pomaga w zarządzaniu projektem, umożliwiając większą dokładność analizy przewidywanych kosztów i terminów i jasny podział odpowiedzialności.

Sprawna komunikacja odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu projektem inwestycyjnym. Naszą rolą, jako kierownika projektu, jest identyfikacja i przekazywanie informacji między stronami przedsięwzięcia, w jasny i precyzyjny sposób i w ściśle określonym czasie.

“Informacja, którą posiadasz nie jest tą, której chcesz. Informacja, której oczekujesz nie jest tą, która jest ci potrzebna. Informacja, której potrzebujesz nie jest tą, którą możesz otrzymać. Informacja, którą możesz otrzymać kosztuje więcej niż jesteś gotów zapłacić”, Peter L. Bernstein

więcej
Podstawowe czynności w zakresie zarządzania komunikacją obejmują:

 • identyfikacja informacji i jej dystrybucja wśród uczestników projektu,
 • zarządzanie spotkaniami, ich przygotowanie i podsumowanie w notatkach służbowych,
 • komunikowanie technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów projektu w jasny i zrozumiały sposób,
 • informowanie o postępie prac, ewentualnych zmianach w projekcie i aktualizacji dokumentacji.

Brak szybkiej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu inwestycyjnego może mieć zdecydowanie negatywny wpływ na jego powodzenie.

Usługi

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i generalnego wykonawstwa projektów budowlanych, zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i rodzimym przedsiębiorstwom działającym na polskim rynku.

REMONT BIURA

Przeprowadzenie remontu powierzchni biurowej nie musi wiązać się z przerwą w działalności firmy.
więcej

Rozumiemy wymogi naszych Klientów wynikające z charakteru prowadzonej przez nich działalności. Rozwój firmy, restrukturyzacja czy wdrażanie nowych technologii, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności prowadzi w nieunikniony sposób do konieczności zmian powierzchni biurowej. Nasze doświadczenie pozwala nam przedstawić oraz wdrożyć rozwiązania, które nie zakłócą bieżącej działalności klienta. Doskonale rozumiemy konieczność zachowania ciągłości działania firmy i bezpieczeństwa pracowników.

USŁUGI FIT-OUT

Jako jeden z najbardziej doświadczonych zespołów specjalizujących się w wykańczaniu powierzchni w Polsce, tworzymy inspirujące i pobudzające wyobraźnię środowiska pracy, zwiększając motywację i zaangażowanie pracowników i wpływając na ich efektywność.
więcej

Rozumiemy jak ważne jest środowisko pracy. Doświadczeni projektanci i kosztorysanci zapewniają przejrzystość proponowanych rozwiązań, z dbałością o realia realizacji oraz identyfikację potencjalnego ryzyka Z dużą starannością planujemy i nadzorujemy realizację projektów na wszystkich ich etapach Klienci doceniają nasze wysiłki , zmierzające do eliminacji najdrobniejszych przeszkód, już od początkowego stadium realizacji projektu. Nie jest przypadkiem, iż w opinii naszych klientów jesteśmy partnerem działającym skutecznie i kompleksowo.

ZARZĄDZANIE BUDOWĄ

Jesteśmy specjalistami w zarządzaniu robotami budowlanymi. Jeśli wykonawca robót remontowych został wybrany, możemy zaproponować zarządzanie i nadzór na projektem.
więcej

Usługa zarządzania budową obejmuje:
 • opiniowanie projektu budowlanego ze wskazaniem rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty i propozycją rozwiązań zamiennych,
 • przygotowanie szacunkowej wyceny planowanych do wykonania prac na podstawie projektu budowlanego,
 • opiniowanie projektu wykonawczego ze wskazaniem rozwiązań generujących nieuzasadnione koszty i propozycją rozwiązań zamiennych,
 • przygotowanie szczegółowej wyceny na podstawie projektu wykonawczego,
 • podział zakresu robót na poszczególne pakiety robót, dla których wyłonieni zostaną wykonawcy, przygotowanie harmonogramu robót, wyznaczenie punktów styku pakietów robót,
 • organizacja i przygotowanie przetargu na wykonawców poszczególnych pakietów robót, w tym opracowanie materiałów przetargowych dla poszczególnych zakresów robót, instrukcji dla oferentów przy uwzględnieniu wytycznych Klienta oraz przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawców,
 • porównanie, weryfikacja prawidłowości wyceny robót, analiza ofert, wybór kandydatów z poszczególnych pakietów robót, zakwalifikowanych do wstępnych negocjacji,
 • negocjacje z wykonawcami, rekomendacje i wyłonienie wykonawców poszczególnych pakietów robót,
 • udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, powiadomienie właściwych organów o terminach robót, uzyskanie oświadczeń i pozwoleń, nadzór kosztowo - techniczny na etapie wykonawstwa,
 • bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej, kontrola kosztów i terminowości, nadzór techniczny, kontrola jakości wykonywanych robót,
 • nadzorowanie realizacji robót pod względem zmian lokatorskich i inwestorskich, odbiór robót oraz obsługa gwarancyjna, kontrola obiektu przed odbiorem, odbiór i weryfikacja dokumentacji powykonawczej, rozliczenie końcowe robót z każdym z wykonawców,
 • nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji, uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w czasie przeglądu.

Usługa zarządzania budową sprawdza się w sytuacji gdy Klient dąży do pełnej kontroli nad kosztami wykonania prac budowlanych i ich optymalizacji.

Doradztwo techniczne

Świadczymy usługi doradztwa technicznego dla Najemcy i Wynajmującego w zakresie wstępnego wyboru budynków, umów najmu oraz nadzoru i monitorowania robót wykończeniowych przeprowadzanych przez wynajmującego. Ponadto możemy wykonać kontrolę stanu technicznego budynków i najmowanych powierzchni, wykorzystując do tego celu wszystkie konieczne przyrządy i badania.
więcej

Zakres usług wykonywanych w ramach doradztwa technicznego:
 • optymalizacja kosztów i harmonogramu poprzez weryfikację otrzymanych przez Klienta dokumentów,
 • identyfikacja obszarów generujących nieuzasadnione koszty i czas z zaproponowaniem alternatywnych rozwiązań,
 • techniczne reprezentowanie najemcy w zakresie przygotowania kompletu dokumentów potrzebnych przy umowach najmu, negocjacje umowy z wynajmującym w zakresie kosztowo – technicznym,
 • analiza przydatności lub możliwości opcjonalnego dostosowania powierzchni najmu do wymagań Klienta,
 • weryfikacja dokumentów technicznych przygotowanych przez wynajmującego jako załączniki do umowy najmu,
 • bankowy / inwestorski monitoring inwestycji, na który składa się przegląd, ocena i okresowa weryfikacja prowadzonych prac pod względem technicznym i formalnym, zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz budżetem inwestycji,
 • weryfikacja i potwierdzanie płatności,
 • mediacje i rozjemstwo, obejmujące doradztwo i analizę podstawy sporu w zakresie kosztowo – technicznym, weryfikacja dokumentów będących podstawą zaistniałego sporu, ze wskazaniem ewentualnych alternatywnych rozwiązań,
 • kosztowo - techniczne studia wykonalności, w ramach których poszukiwane są optymalne wielkości planowanych rozwiązań, przy założeniu minimalizacji czasu i kosztów,
 • doradztwo w zakresie procedur administracyjnych.

Doświadczenie

   
   

W czym możemy pomóc?

Biura

Warszawa
ul. Kurhan 10M
02-203 Warszawa

tel.: +48 22 291 38 48 wew. 2
fax: +48 22 203 68 49
e-mail: reesco@reesco.pl

Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/8
30-376 Kraków

Wrocław
ul. Legnicka 17/26
53-671 Wrocław

Gdańsk
ul. Zamenhofa 5/1
80-284 Gdańsk

Księgowość
tel.: +48 22 291 38 48 wew. 1

Sprzedaż

e-mail: dev@reesco.pl

Warszawa
Michał Kiersnowski
e-mail: michal.kiersnowski@reesco.pl
Tel: 507 210 200

Piotr Kalisz
e-mail: piotr.kalisz@reesco.pl
Tel: 883 012 001

Kraków
Marcin Sady
e-mail: marcin.sady@reesco.pl
Tel: 510 750 125

Wrocław
Izabela Żołnieruk
e-mail: izabela.zolnieruk@reesco.pl
Tel: 512 427 506

Gdańsk
Tomasz Waracki
e-mail: tomasz.waracki@reesco.pl
Tel: 502 459 439

Projekty retailowe

Lucyna Śliz
e-mail: lucyna.sliz@reesco.pl
Tel: 600 870 349

Tomasz Tylec
e-mail: tomasz.tylec@reesco.pl
Tel: 666 560 860


Projekty hotelowe

Wojciech Witek
e-mail: wojciech.witek@reesco.pl
Tel: 515 078 283