project28

Klient

Rondo Property Investments Sp. z o. o.

Powierzchnia biura

420 m2

Czas realizacji

27 dni

Koszt inwestycji

Do 1 000 000 PLN

Zakres usług